Tehisgraniit on:

Väga vastupidav

Tugevusnäitajatelt: purunemiskindlus LA15, kulumiskindlus AN10 – on materjal reeglina parem kvaliteetsest graniidist.

Soodne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Külmakindel

F1 külmakindluse tase

Ei tolma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Ei määri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Madala süsinikjalajäljega

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod.

Tehisgraniit asendab nii kohalikud (liiv, kruus, killustik) kui ka muud imporditud taastumatud loodusvarad (tardkivikillustik). Materjali laialdasem kasutamine vähendab uute kaevanduste avamise vajadust ning kahandab oluliselt keskkonda mõjutavaid häiringuid.

Materjali tootmise ja tarneahel on korraldatud viisil, mis kahandab süsinikuheidet ja laiemalt, tegevuste keskkonna-jalajälge.

tehisgraniit

Metallurgiašlakist toodetud killustik

Materjal on toodetud terasetööstuse kõrvalprodukti (šlaki) õhkjahutamise järel, purustamise ja sõelumise teel. Toodetud materjal on omaduste stabiilsuse tagamiseks vanandatud. Eestis, enim Tallinna linnas on asfaldi tootmisel, kulumiskihtides, kasutatud Soome Outokumpu tehase šlakikillustikku, mida turustatakse OKTO kaubamärgi all, varasemalt ka SSAB (Rootsi) tootena Merox kaubamärgiga. Sarnaste omadustega materjali tarnib Hollandist ja toodab arvestades kohaliku turu eripärasid Ruu Kivi OÜ (Muuga sadamas) Materjaliga on tehtud nii laboratoorseid, kui välikatseid. Käimas on EPD sertifitseerimine.

Tegemist on suurema erikaaluga suhteliselt tugeva ja väikese peenosiste sisaldusega materjaliga. Võrreldes nii tardkivi- kui paekillustikuga, on materjali elastsusmoodul suurem – Soome katendite projekteerimisjuhiste (2004, 2018) järgi on materjali elastsusmoodul katendiarvutustes suurem – kui killustik vastab standardsetele sidumata segu sõelkõveratele (0/31,5, peenosiste sisaldus kuni 7%), tuleb katendiarvutuses kasutada materjali mooduliks kuni 430 MPa (samas, mitte rohkem, kui kuuekordne materjali all paikneva kihi kandevõime väärtus), mittestandardse terastikulise koostisega segu kasutamisel kuni 350 MPa (juhend 38/2018 tabel 21) – tavakillustike elastsusmoodul on vahemikus 100-280 MPa. 

Tugevusnäitajatelt: purunemiskindlus (LA15), kulumiskindlus (8/11,2 materjalil AN9 ja 11,2/16 materjalil AN10 – Teede Tehnokeskus 1593/22) – on materjal reeglina parem kvaliteetsest graniidist. Veeimavus on alla 1% ja külmakindluselt vastab materjal rangematele nõuetele (FNaCl4). Seetõttu, erinevalt lubjakivikillustikust, aluseehituses kasutades, ei lagune tee.

Scroll to Top